Fakta om kærestevold

Kærestevold kan ramme alle og skelner ikke mellem piger og drenge, uddannelse, baggrund eller etniske tilhørsforhold. Alle kan risikere at få en voldelig kæreste.

To forskningsrapporter om kærestevold peger dog på en række forhold, som kan give et fingerpeg om en større risiko for, at en ung bliver – eller kan risikere at blive – udsat for kærestevold.

 

Som rådgiver bør du blandt andet være opmærksom på:

  • Tidlig seksuel debut.
  • Den unge har været vidne til vold mod mor i barndomshjemmet.
  • Den unge har været udsat for trusler om vold eller været udsat for vold fra forældrene i opvæksten.
  • Den unges alkoholforbrug.
  • Den unges brug af euforiserende stoffer.
  • Korte kæresteforhold – mindre end seks måneder – øger risikoen for at blive udsat for kærestevold til næsten det dobbelte.
  • At være kvinde fordobler risikoen for kærestevold.

Den holdning og adfærd, de unge møder i deres omgangskreds, har stor betydning for deres brug og accept af vold. Derfor er det så vigtigt, at den unge ved, hvad det vil sige at være udsat for kærestevold, at han eller hun forstår voldens konsekvenser og bliver bevidst om, at det er muligt at leve et liv uden vold.

Kilde: Karin Helweg-Larsen m.fl.: Kærestevold i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012 og Karin Helweg-Larsen m.fl.: Unge og kærestevold i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, 2008.

 

Hvem bliver udsat for kærestevold?

  • Betegnelsen kærestevold dækker over unge mellem 16-24 år, der bliver udsat for vold af en tidligere eller nuværende kæreste.
  • Kærestevolden kan være fysisk, psykisk eller seksuel. Den unge bliver f.eks. slået, nedgjort eller tvunget til sex.
  • Kæresteforholdene er generelt uetablerede: de unge bor ikke nødvendigvis sammen eller har fælles økonomi, og de har typisk ingen børn.

Vær opmærksom på, at unge, der udsættes for kærestevold, kan være yngre end 16 år.

 

Fakta om kærestevold

9.500 piger og 5.500 drenge mellem 16-24 år er udsat for fysisk vold i deres kæresteforhold.
Til sammenligning er 33.000 kvinder og 13.000 mænd udsat for fysisk vold i deres parforhold.
Tallene er højst sandsynligt markant højere, hvis også psykisk og seksuel vold tælles med.

Kilde: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 2012 og Statens Institut for Folkesundhed