Konsekvenser

Kærestevold kan have langstrakte og alvorlige konsekvenser, og den unge risikerer at få en række fysiske og psykiske mén.

Derfor er det altafgørende, at du handler, hvis du som rådgiver har mistanke om, at en ung udsættes for kærestevold. Netop dit spørgsmål kan være med til at tydeliggøre problemerne for den unge.

 

Konsekvenserne for den unge kan blandt andet være:

 • Utryghed
 • Søvnbesvær
 • Koncentrationsproblemer og manglende energi
 • Humørsvingninger
 • Indesluttethed
 • Posttraumatisk stress
 • Virkelighedsforvrængning
 • Angst
 • Depression
 • Manglende tillid til andre mennesker og sig selv
 • Seksuelle problemer

 

Leder af Danners Krisecenter, Helle Walsted, fortæller om de store konsekvenser, kærestevolden kan have: vold bliver kun værre, og den kan ende med at være direkte livsfarlig for den unge.

 

Skyld og skam

Den unge kan opleve stor skam og være overbevist om, at det voldelige forhold skyldtes en karakterbrist i den unges egen personlighed.
Den unge kan være præget af en opfattelse af voldsramte som ”ofre” eller ”svage” mennesker. Fra interviews med unge ved vi, at de ofte har meget svært ved at identificere sig med den karakteristik. Konsekvensen kan være, at den unge hellere vil holde et voldeligt forhold hemmeligt end ende i denne stigmatiserende kategori.
Derfor er det altafgørende, at den unge får hjælp.

 

Forældreopgør

Opfattelsen af voldsramte som ofre kan komme fra forældrene, og i de tilfælde kan den unge opfatte det som et nederlag eller skamfuldt at gå til forældrene med problemerne og dermed risikere at blive betragtet som et offer – en identitet, der meget sjældent stemmer overens med den unges eget selvbillede.
I andre tilfælde er kæresterelationen udtryk for en løsrivelse og eventuelt også et opgør med forældrene, der kan have udtrykt kritik over for kæresten eller forholdet. Også her kan den unge føle skam og ydmygelse over at gå til forældrene og dermed give dem ret i deres kritik.

“Jeg ville ikke bryde mig om, at mine venner så mig som en skrøbelig… Jeg har altid set mig selv som en stærk person.”
- Tanja, 25 år