Om bogen “Det sker ikke for mig“

Lektor Inger Glavind Bo fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet har skrevet bogen ”Det sker ikke for mig”.

Bogen er resultat af et forskningsprojekt startet af Danner og rådgivningssitet GirlTalk.dk.
Projektet og bogen er udgangspunktet for denne hjemmeside.

Bogen er især skrevet til rådgivere – professionelle såvel som frivillige – på landets ungerådgivninger, der er i direkte kontakt med unge, der kan være udsat for kærestevold.
Bogen kan også læses af alle andre fagpersoner, som kommer i kontakt med unge: fra pædagoger, studievejledere og til praktiserende læger.
Og ikke mindst: De unge selv og deres forældre for at få viden om kærestevold, voldens konsekvenser og hvordan de unge ønsker at blive hjulpet.

”Det sker ikke for mig” kan købes i alle boghandlere, både fysiske og online. Bogen kan også købes i Dansk Psykologisk Forlags webshop. Bogen koster 268 kr.
Bestil bogen

Alle citater fra voldsudsatte piger på videnomkærestevold.dk er hentet fra Inger Glavind Bo’s bog.

10_620px