Faglig sparring

Måske kan du som rådgiver føle dig usikker på, hvordan du håndterer en bestemt sag eller i hvor høj grad, du skal involvere dig.

Herunder finder du en liste over steder, hvor du som fagperson kan henvende dig eller få flere informationer om kærestevold.

 

LOKK

Landsorganisation af Kvindekrisecentre.
Tilbyder vejledning til fagfolk. Blandt andet kan du få mere viden om, hvordan du identificerer symptomer på vold og de handlemuligheder, du har.
lokk.dk

 

Dialog mod Vold

Dialog mod Vold er et behandlingstilbud til personer, der har udøvet vold mod deres nærmeste.
Her kan du blandt andet læse fakta om vold og om, hvilken behandling Dialog mod Vold tilbyder voldsudøvere.
dialogmodvold.dk

 

Danner

Danner rummer både et krisecenter og Danners Videncenter.
Danner rådgiver både voldsudsatte, pårørende og fagfolk, og der er mulighed for at henvende sig online, telefonisk og personligt.
På danner.dk kan du blandt andet finde rapporter, artikler og foredrag om vold mod kvinder og børn.
danner.dk

 

VISO

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. Yder rådgivning om udsatte børn, unge og voksen inden for det sociale område og specialundervisningen.
VISO er en støtte til dig som fagperson i de sager, hvor du har brug for sparring, supplerende ekspertise og rådgivning i forhold til at give den rette hjælp.
socialstyrelsen.dk

 

SISO

Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn.
Tilbyder professionel rådgivning og konsulentbistand i sager om seksuelle overgreb og/eller vold mod børn og unge.
socialstyrelsen.dk