Rapporter

Det er forholdsvis nyt, at vi i Danmark fokuserer på kærestevold.
Før 2008, hvor den første rapport udkom, fandtes der ikke nogen specifik dansk viden på området.

Herunder kan du læse de danske rapporter, der findes om emnet.

 

“Unge og kærestevold i Danmark”

En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold.
Karin Helweg-Larsen m.fl., Statens Institut for Folkesundhed, 2008
Læs rapporten

 

“Kærestevold i Danmark”

En undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011
Karin Helweg-Larsen m.fl., Statens Institut for Folkesundhed, (2012)
Læs rapporten

 

“Partnervold mod mænd i Danmark”

Rapporten beskriver omfanget og karakteren af partnervold mod mænd, de eksisterende tilbud til voldsramte mænd og de barrierer, mænd oplever i forhold til at søge hjælp.
Karin Helweg-Larsen og Rikke Plauborg, Statens Institut for Folkesundhed, (2012)
Læs rapporten

 

“Det sker ikke for mig – unge kvinders fortællinger om kærestevold”

I bogen fortæller 12 unge kvinder om deres møde med kærestevold. Særlig henvendt til rådgivere, der har med unge at gøre.
Inger Glavind Bo, (2013)
Læs mere om bogen
Køb bogen

8_620px