Forebyggelse

Kun ganske få af de unge mænd og kvinder, der udsættes for kærestevold, politianmelder volden. Det er også et fåtal, der har søgt professionel hjælp efter at være blevet udsat for vold.

Den unge ønsker at skjule volden for at beskytte kæresten og sig selv mod kritik og indblanding udefra. Det er blandt årsagerne til, at så få anmelder kærestevold.
Det er også en af årsagerne til, at forebyggelse er så vigtig.

 

Redskaber til forebyggelse

Har du til daglig med unge at gøre kan det være brugbart med nogle hjælpemidler til at få hul på en snak om kærestevold, og hvordan man sætter grænser – også før skaden er sket.
På siderne herunder finder du en række redskaber, der kan være nyttige i dit arbejde med de unge.
Du kan blandt andet finde relevant undervisningsmateriale og forslag til, hvordan du taler om grænser med de unge. Du kan også læse mere om, hvordan man formulerer en voldspolitik.

 

Det ønsker de unge

Fra tidligere forskning ved vi, hvad de unge selv peger på af vigtige initiativer inden for forebyggelsesområdet:

  • Oplysning om, hvor ofte unge er udsat for vold og hvad begrebet kærestevold dækker over – og på den måde bryde tabuet.
  • Kampagner med klare budskaber om, at det ikke er i orden at slå en kæreste.
  • Forbilleder, som tager afstand fra kærestevold.
  • Udvidet undervisningen i folkeskole og ungdomsuddannelser om børns og unges rettigheder og om betydningen af selv at kunne sætte grænser og respektere andre unges grænser.
  • Diskussioner om, hvad der kendetegner sunde forhold.
  • Information til forældre og andre voksne (skolelærere, pædagoger m.m.) om kærestevold og de voksnes vigtige rolle i forhold til at kunne hjælpe og støtte unge, når de oplever deres første erfaringer med kærester.

Kilde: Karin Helweg-Larsen m.fl.: Unge og Kærestevold i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, 2012.