Tal om grænser

Hvordan markerer jeg mine grænser? Netop dét spørgsmål kan være svært at besvare for mange unge i voldelige kæresteforhold, der ofte er præget af manglende indsigt og fornemmelse for, hvad der kendetegner et sundt forhold.

Derfor er det vigtigt, at du som rådgiver giver den unge mulighed for at diskutere og beskæftige sig med værdier i sammenhæng med kæresterelationer.

 

Den unge skal huske sig selv

De unge selv finder det vigtigt, at de lærer deres grænser at kende og lærer, hvordan grænserne sættes. Det har forskningen vist os.
Som rådgiver kan du hjælpe den unge med at reflektere. Tal med den unge om hvilke værdier, han eller hun sætter højt. For eksempel kan den unge legitimere volden, hvis kæresten har haft en dårlig opvækst. Dermed forstærkes følelsen af, at man ikke svigter et menneske, der allerede har oplevet mange svigt. Der er gode værdier i ikke at ville svigte et andet menneske. Ud fra de værdier kan du tage en snak med den unge om, at han eller hun svigter sig selv ved at blive i et voldeligt forhold. Og at ansvarlighed også er at tage vare på sin egen tilværelse.

 

Jalousi

Jalousi fylder ofte meget i problematiske kæresteforhold. Du kan sammen med den unge spore dig ind på, hvor langt det er rimeligt at strække sig for kærestens jalousi: Hvor ofte skal man efterleve kærestens ønsker og begrænse sine egne fritidsinteresser og venner?

 

“Jeg kan bare huske, at han skulle tjekke min computer, og jeg følte mig så kvalt. Det er næsten ubeskriveligt. Det er virkelig, som om du ikke kan få vejret, du bliver panisk og græder. Virkelig som om du bliver kvalt.”
- Tina, 21 år

 

Skab debatten

På de følgende hjemmesider kan du hente dilemmaspil og andre redskaber, der kan sætte gang i en god debat om grænser blandt de unge. Arbejder du med skoleelever, er der mulighed for at lave klasseforløb.

På ditforhold.dk finder du 10 dilemmaer om at sætte grænser. Testen er online, og har du mulighed for at bruge smartboard, kan klassen sammen diskutere sig frem til et svar og på den måde få en åben debat om grænsesætning.
Fra 13 år.

 

På hjerteogsmerte.dk er ambitionen at støtte en god kærestekultur i de helt unge forhold og tage afstand fra vold, overgreb og ydmygelser. På siden kan du bl.a. finde et interaktivt erfarings- og erkendelsesspil og en dokumentarfilm.
Fra 13 år.

 

sikkerflirt.dk har seksuelle overgreb og voldtægt som tema og siden giver de unge redskaber til at lære deres grænser at kende og at give udtryk for dem.
Fra 13 år.

 

På det amerikanske site thatsnotcool.com er omdrejningspunktet grænser på internettet. Fokus er blandt andet på stalking og chikane, på ikke at dele password eller lade andre få adgang til diverse profiler og på ikke at lade sig presse til at dele intime fotos. Sitet henvender sig især til unge, men er også god inspiration til fagfolk.
Fra 12 år.

 

Også på athinline.org er der fokus på at lære de unge at sætte grænser på nettet. Hvordan siger man fra over for eksempelvis mobning på sociale medier? Her findes quizzer, videoer og amerikanske kendisser. MTV danner platform, og det er måske med til at skabe troværdighed blandt de unge. Sitet er amerikansk og henvender sig både til fagfolk og unge.
Fra 12 år.