Undervisningsmateriale

Gennem undervisning kan du give de unge en grundlæggende viden om, hvad kærestevold er, og hvilke konsekvenser, den kan have.
Det betyder, at de unge vil have indsigt og konkrete redskaber til at handle, hvis de støder på kærestevold.

Her finder du både danske og udenlandske hjemmesider med forslag og inspiration til, hvordan kærestevold kan diskuteres i undervisningen eller med den enkelte unge:

 

Danske hjemmesider

ditforhold.dk kan du som lærer foretage en anonym sms-undersøgelse i din klasse, hvor eleverne kan svare på spørgsmål omkring kærestevold. Brug undersøgelsens resultater som grundlag for at skabe debat og til at opnå indsigt i de unges virkelighed. Med undersøgelsen kan du involvere dine elever, være med til at bryde tabuet omkring kærestevold og gøre de unge bevidste om, hvor vigtigt det er at sige fra, hvis deres grænser bliver overtrådt – eller gribe ind, hvis de har mistanke om, at det sker for en kammerat.
Fra 13 år.

 

Det Kriminalpræventive Råd har lavet en vejledning til, hvordan emnet kærestevold kan diskuteres med de unge. Hæftet er til lærere og pædagoger, som underviser 14-18 årige og det indeholder forslag til øvelser og opgaver, som kan gøre de unge opmærksomme på, hvordan de kan tage ansvar og sætte grænser i deres kæresteforhold.
Hæftet kan bruges i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne. Det indeholder en lærervejledning samt kopiark til eleverne.
Fra 14 år.

 

Psykolog Ida Koch fra Tværs på P4 fortæller om vold i kæresteforhold. Hør eller download de seks podcasts med Ida Koch.
Fra 13 år.

 

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) har lavet en mobilapplikationen “Rigtige kærester” til unge, der skal oplyse og forebygge kærestevold.
Fra 16 år.

 

Danner har lavet et undervisningsmateriale, hvor både lærere og elever får klare anvisninger til handling, hvis en elev udsættes for vold. Materialet har fokus på vold i familien, men inviterer eleverne til at reflektere over rettigheder, egne grænser, alternativer til vold og voldens konsekvenser.
Fra 10 år.

 

Udenlandske hjemmesider

breakthecycle.org er en større amerikansk organisation, der oplyser om kærestevold. Henvender sig til rådgivere.

 

Break the Cycle står også bag sitet loveisrespect.org, der i større grad henvender sig til unge. Her kan du finde en guide til, hvordan man skaber en sund kæresterelation, og der er også en gennemgang af faresignaler i forbindelse med kærestevold.

 

thisisabuse.uk er en britisk hjemmeside om kærestevold, henvendt til de unge, både voldsudsatte og udøvere. Her er videoer med valgmuligheder, spil og meningsmålinger. Også brugbar for rådgivere.

 

Den amerikanske hjemmeside preventconnect.org arbejder for forebyggelse af kærestevold. Siden henvender sig til fagfolk og tilbyder flere forskellige værktøjer, blandt andet små netbaserede”kurser” om forebyggelse (e-learning).