Gode råd til samtalen

Det kan føles som en udfordring at tage hul på en snak om kærestevold. Men det er altid bedre at spørge én gang for meget end én gang for lidt. Når du handler, viser du omsorg for den unge.

For nogle unge kan det være en stor lettelse at få sat ord på problemet. Andre vil måske først reagere længe efter din henvendelse. Det vigtigste er altid at lade den unge styre tempoet. Og husk på, at nænsomhed, respekt og tålmodighed er kodeord i enhver snak, der går så tæt på den unge.

 

Individuel samtale

En samtale med en ung, der måske er udsat for vold, er altid individuel. Hvordan du griber samtalen an, og hvilke spørgsmål du stiller, afhænger af den unges situation. Derfor findes der heller ikke én rigtig måde at gennemføre samtalen på.

 

Her giver to socialrådgivere gode råd til, hvordan du bedst håndterer en samtale om kærestevold. Hvilke spørgsmål kan du stille, hvordan taler du om volden og hvad har den unge brug for?

 

Vold kan aldrig accepteres

Den unge vil yderst sjældent af sig selv fortælle, at han eller hun er udsat for vold. Det kan skyldes skam og tvivl om, hvorvidt den unge selv er skyld i volden.
Som rådgiver er det derfor vigtigt, at du understreger, at volden måske kan forklares, men at den aldrig kan forsvares – og at alle mennesker har ret til et liv uden vold af nogen art.