Din rolle som rådgiver

Som rådgiver er det vigtigt at give den unge vished for, at du er på hans eller hendes side. Den unge har brug for, at du kan rumme de modsatrettede følelser, der ofte eksisterer i et voldeligt kæresteforhold.

Din rolle som rådgiver er vigtig og kan have altafgørende betydning for den unge. Måske er det lige præcis de spørgsmål, du stiller, eller din måde at være på, der kan gøre en forskel for den unge.
For at gøre samtalen så tryg som muligt er der nogle grundlæggende ting, du kan have i baghovedet.

 

Fire gode råd til rådgiveren

  • Du skal kunne rumme voldsomme fortællinger uden at blive overvældet.
  • Du skal kunne klare, at du ikke kan handle på den unges vegne, men derimod hjælpe den unge til selv at handle.
  • Du skal have faktuel viden om kærestevold og voldens konsekvenser, og du skal have viden om, hvor den unge kan søge hjælp.
  • Det at fortælle sin historie har en stor værdi. Det bekræfter den unge i, at det der er sket er rigtigt, og det kan hjælpe den unge til også at kunne fortælle sin historie til andre.

- Inger Kjeldsen, konsulent og socialrådgiver, Socialstyrelsen

 

Skab tillid og tryghed

Vær rolig, lyttende og tålmodig, og lad den unge fortælle i sit eget tempo.
Støt den unge i de betragtninger og den tvivl, der måtte komme.
Styrk og bekræft den unge i hans eller hendes egne oplevelser og vurderinger af, at der måske er noget i forholdet, der ikke er sundt.
Giv den unge lov til at føle og tænke, som han eller hun gør. Skyldfølelse og selvbebrejdelse over volden er en helt normal reaktion, og du kan prøve at tale med den unge om, at reaktionerne og følelserne er normale, men at volden ikke er det. En god ting her kan være at fortælle den unge, at du har talt med andre, der har det på samme måde. På den måde lettes presset over at føle sig alene.

 

Skyld

Reaktioner som netop skyld kan hænge sammen med, at den unge kan være stærkt påvirket af en lang periode med nedvurderinger og hån fra kæresten. Det kan rykke ved virkelighedsopfattelsen og tilliden til den unges egne oplevelser og følelser.

 

Husk på muligheden for, at den unge bliver i forholdet, fordi han eller hun er forelsket. Det er vigtigt, at du som rådgiver også rummer og anerkender disse følelser og ikke fordømmer den unges valg af kæreste. Hvis den unge omtaler sin kæreste som ”den store kærlighed”, kan du tale med den unge om, hvad der for hende eller ham kendetegner en god kæreste, og om kæresten reelt opfylder disse krav.
For mange unge er kæresteforholdet deres første rigtige parforhold, og den manglende erfaring gør det relevant at tage en snak om, hvordan et godt parforhold ser ud.

 

Sprogbrug

Lyt til, hvilke ord den unge bruger. Hvis du fornemmer, at ord som ”vold”, ”voldsramt” eller ”voldsudsat” er vanskelige, så forsøg at undgå disse ord. Det kan være, at den unge endnu ikke er nået til en erkendelse af at være i et voldeligt forhold. Det er vigtigt, at processen foregår i den unges tempo.

 

Væk fra volden

Hvis den unge ikke kan mobilisere energien til at søge væk fra forholdet, kan du undersøge mulighederne for, at den unge kan tage en pause fra forholdet eller bare komme væk fra kæresten for en stund, for eksempel i form af et studieophold i udlandet, en rejse eller flytning. Et ophold på efterskole eller valg af uddannelse kan også være muligheder for at få parforholdet på afstand. Afstanden kan betyde, at den unge får det fornødne overskud til at få afsluttet parforholdet.

“Det var måske også det, at jeg var på ferie og kom væk fra ham og fik det hele lidt på afstand. Jeg kunne tænke klart og sige nej, nu duer det ikke.”
- Marlene, 22 år