Hjælpen afhænger af den unges alder

Du har kun underretningspligt når den unge er under 18 år, men der er stadig mange måder at hjælpe unge over 18 år

Er den unge fyldt 18 år er det i langt højere grad op til den unge selv at handle, hvis der opstår problemer. Derfor er det altafgørende, at du har den unges samtykke til at søge hjælp eller foretage dig ting, der kan få den unge på afstand eller helt ud af et voldeligt forhold. Tal med den unge, og forsøg, om I i fællesskab kan nå frem til, om der skal ske ændringer i den unges situation.

 

Når det gælder den unge over 18 år kan man som hovedregel sige, at alt, hvad du foretager dig uden den unges samtykke, i bedste fald risikerer ikke at føre til noget. I værste fald kan det gå ud over den unge, hvis voldsudøveren ønsker at straffe ham eller hende for at have talt over sig.

 

Hvis den unge selv giver udtryk for at være klar til at handle, så kan du fortælle om de dokumentationsmuligheder, der kan være meget afgørende i forhold til et eventuelt sagsforløb:

 

Politianmeldelse

Den unge skal selv ønske at anmelde volden. Hvis du gør det uden den unges samtykke, kan den unge nægte volden og nægte at vidne mod voldsudøveren. I sidste ende kan det have store konsekvenser for den unge, der kan blive mål for voldsudøverens eventuelle vrede over at være blevet anmeldt.

 

Skadestuerapport

Den unge kan tage på skadestuen, men har også mulighed for at gå til sin egen læge, hvis det føles mere trygt. Lægen kan nemlig lave en lignende rapport, der så bare kaldes en lægerapport.
Ofte vil det dog være hurtigere at gå til skadestuen, hvis man ikke kan få en tid til lægen med det samme. Rapporterne kan blive meget vigtige som dokumentation og bevis, hvis den unge nu eller senere vil anmelde volden.
Har den unge oplyst sin læge eller skadestuen om, at han eller hun har været udsat for vold, vil det som regel blive noteret i rapporten, hvis skaderne stemmer overens med den unges forklaring.

 

Hændelse

Hvis den unge kontakter politiet i forbindelse med vold, men ikke ønsker at anmelde kæresten, kan politiet lave det, der kaldes en “hændelse”. Det betyder, at den unges henvendelse bliver noteret i døgnrapporten og dermed senere vil kunne bruges som dokumentation i en eventuel sag.
Samtlige landets politikredse har adgang til døgnrapporterne, så selv om den unge flytter, vil oplysningerne om hændelsen ikke forsvinde.
Det skal understreges, at politiet ikke har mulighed for at foretage sig noget i forbindelse med en hændelse. Det har de kun, hvis den unge laver en politianmeldelse.

 

10_620px

 

Anden dokumentation

Det kan være af stor betydning i en senere sag, at den unge gemmer al dokumentation af trusler. Det kan være sms’er, beskeder på telefonsvarer, mail, breve eller navne på vidner, der har overværet kærestevolden.

 

Bekymringsskrivelse

For mange unge, der måske ønsker at komme ud af et voldeligt forhold, kan det være svært og uoverskueligt at handle. Du kan støtte op om den unge ved for eksempel at tilbyde at tage med på kommunen og tale om mulighederne for at få hjælp.
Du kan også tale med den unge om at lave en bekymringsskrivelse til kommunen. Det betyder, at du – i samarbejde med den unge – skriver alle de ting ned, du har oplevet og hørt. Det kan ofte være nemmere for den unge, hvis det er en anden, der formulerer de ting, der skal dokumenteres på skrift.