Tal om volden

Det er vigtigt at få sat ord på volden og de konsekvenser, et voldeligt forhold kan have for den unge.

Du kan give den unge viden om vold, så det bliver klart, hvad vold gør ved et menneske: Volden kommer gradvist, ødelægger den unges selvværd og skubber grænserne for, hvad der er normalt. Det er derfor aldrig et bevidst valg for nogen at få en voldelig kæreste.
Du kan også nævne for den unge, at man ikke behøver at have synlige mærker på kroppen for at være udsat for vold.

 

For at lette samtalen kan du understrege, at du taler med mange unge, som udsættes for kærestevold. Dermed bryder du den stigmatisering, ensomhed og skam, mange unge føler sig udsat for, og den unge bliver klar over, at der er mange andre i samme situation.

 

Vold kan aldrig forsvares

Gør hvad du kan for at understrege, at vold er uacceptabelt, forbudt og strafbart. Gør det klart, at vold altid og udelukkende er udøverens ansvar. Volden kan måske forklares, men aldrig forsvares.
Mange unge, der udsættes for kærestevold, har måske stadig stærke følelser for deres kæreste, og derfor kan det være en god ide at fokusere på, at kærestens handling er forkert – ikke kæresten som menneske. Det betyder også, at det ikke er en brist i den unges karakter, der gør, at han eller hun er i et forhold med en voldelig kæreste: Det er ikke volden, den unge har forelsket sig i.