Underretningspligt

En underretning er en måde at gøre kommunen opmærksom på din bekymring for, at en ung under 18 år ikke trives og har brug for hjælp og støtte.

I Danmark er vi alle forpligtet til at sikre, at børn og unge ikke udsættes for forhold, der kan bringe deres trivsel i fare.
Det betyder i praksis, at vi allesammen har pligt til at underrette myndighederne, hvis vi får kendskab til eller mistanke om, at en ung under 18 år udsættes for eksempelvis vanrøgt, vold, mishandling eller seksuelle overgreb, eller lever under forhold, der bringer den unges sundhed eller udvikling i fare.
Vores underretningspligt er vedtaget i Lov om Social Service §154.

 

Bettina Post, tidligere formand for Dansk Socialrådgiverforening, fortæller, hvorfor det er så vigtigt at underrette, og hvornår og hvordan du skal gøre det:

 

Som fagperson har du skærpet underretningspligt

Fagpersoner har særlig udvidet underretningspligt. Den skærpede underretningspligt omfatter blandt andre:

  • Offentligt ansatte og andre med offentlige hverv
  • Læger
  • Personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der udfører opgaver for det offentlige rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer.

Det vil sige, at alle fra disse faggrupper, der får kendskab til, at en ung ikke trives, har pligt til at reagere.

 

Har frivillige skærpet underretningspligt?

Det afhænger af, hvor du er frivillig. Har du brug for vejledning, kan du kontakte Center for frivilligt socialt arbejde.
Husk, at vi alle gennem den almindelige underretningspligt er forpligtet til at sikre, at børn og unge ikke lever under forhold, der kan bringe deres liv, helbred eller trivsel i fare.

 

Underret også ved mistanke

Den skærpede underretningspligt gælder ikke bare, hvis en ung udsættes for vold eller ikke trives. Den gælder også i det øjeblik, du som fagperson får kendskab til en ung, der kunne have behov for særlig støtte.
Du behøver altså ikke at have en sikker viden om, at en ung har problemer, for at din underretningspligt gælder. Det er nok, at du har en formodning om, at den unge kan have brug for hjælp eller støtte.
Den skærpede underretningspligt er vedtaget i Lov om Social Service §153.

 

I tvivl om du skal underrette?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal underrette, eller har du brug for at tale om en mistanke, kan du ringe til:

Danner
Telefon 33 33 00 37

Videnscentret SISO rådgiver bl.a. om vold mod børn.
Telefon 20 77 11 20.

FagTelefonen hos Børns Vilkår
Telefon 35 55 55 58.

Din kommune. Du kan altid ringe anonymt til den afdeling i din kommune, der har med børn og unge at gøre. Find kontaktinformationer via borger.dk

 

8_620px