Hvordan underretter jeg?

En underretning skal altid sendes til kommunen. Hvordan du skal skrive den afhænger af, om du er anonym eller ej. Uanset, hvilken form din underretning har, er kommunen forpligtet til at undersøge sagen.

Tommelfingerreglen for underretninger er grundighed. Forsøg altid at få så mange detaljer med, som du kan. På den måde er det nemmere for kommunen at gå videre med sagen.
Der er nogle forskelle på, hvordan du skal underrette, alt efter om du har almindelig eller skærpet underretningspligt.
Det kan du læse mere om herunder.

 

Sådan gør du, hvis du har skærpet underretningspligt:

  • Som hovedregel bør en underretning være skriftlig. Mange kommuner foretrækker, at fagfolk underretter skriftligt, og af hensyn til dokumentationen er det mest hensigtsmæssigt. På den måde er du også sikker på, præcis hvad din underretning indeholder.
  • I akutte situationer kan underretningen ske mundtligt. Det er vigtigt at understrege, at kommunen aldrig må afvise en underretning, uanset form.
  • Underretningen skal indeholde så mange oplysninger som muligt og bygge på faktiske, konkrete iagttagelser, altså hvad du har set og hørt. Skriv så direkte, som du kan.
  • Underretningen skal altid underskrives af den, der underretter – medmindre, du underretter anonymt. Der er mulighed for at være anonym selv ved skærpet underretningspligt. Det kan for eksempel være, hvis du vurderer, at du er i fare som konsekvens af en åben underretning. Som hovedregel underretter fagfolk dog ikke anonymt, og føler du dig udsat for en risiko, bør du tale med kommunen om, hvordan I sammen finder en løsning, så du kan føle dig tryg.
  • Husk, at forældrene har krav på aktindsigt, når det gælder unge under 18 år.

 

Vejledning

Mange kommuner har lavet detaljerede vejledninger til, hvordan man underretter, og nogle har også udformet skemaer, der kan benyttes. Du kan kontakt din kommune hvis du vil vide mere.
Børns Vilkår har lavet en udførlig oversigt med deres gode råd til, hvordan en underretning kan laves. 
Via borger.dk kan du elektronisk underrette direkte til din kommune.

 

Sådan gør du, hvis du har almindelig underretningspligt:

  • Du kan altid underrette anonymt. Som hovedregel bør en underretning være skriftlig, men du kan også underrette telefonisk, ved at møde personligt op, via e-mail eller en håndskrevet seddel. Det vigtigste er, at du handler på din mistanke.
  • Du skal underrette til din kommune. Er du i tvivl om, præcis hvor din underretning skal sendes hen i kommunen, så ring og bed om at tale med den afdeling, der har med børn og unge at gøre.
  • Vælger du ikke at underrette anonymt, vil dit navn fremgå af underretningen.
  • Vælger du derimod at være anonym skal du huske, at der kan søges aktindsigt. Det betyder, at den unge - eller den unges forældre - kan læse underretningen. Du skal altså være opmærksom på, om du skriver noget i din underretning, som eventuelt kan identificere dig.

Kilder: Social- og integrationsministeriet, socialstyrelsen.dk og borger.dk

 

Unge over 18 år

Sidder du i en rådgivningssituation med en ung over 18 år, er der ikke længere samme vægt bag en underretning.
Kommunen er forpligtet til at hjælpe og beskytte unge under 18 år, fordi de formelt set ikke kan beskytte sig selv, som voksne kan. Men den forpligtelse gælder ikke i samme grad unge over 18 år.
I den situation er det vigtigt at finde frem til en løsning, som den unge kan gå med til. En mulighed kan være, at du og den unge sammen tager på kommunen og taler om, hvilken hjælp den unge kan få.