Unge, der udøver vold

Som rådgiver kan du komme i forbindelse med unge voldsudøvere. Måske er det netop voldsudøveren, du har din naturlige kontakt med, og ikke den voldsramte unge.

Derfor kan det være godt at vide lidt om de årsager, der kan ligge bag, at den unge reagerer med vold, og hvad du kan gøre for at tale med ham eller hende om det.
Det er ikke én bestemt type, der udøver vold. Hos Dialog mod Vold, et rådgivningscenter, som behandler voldsudøvere, møder man mennesker fra alle samfundslag og af begge køn.

 

Psykolog Christina Passarge fra Dialog mod Vold fortæller om samtalen med en mulig voldsudøver. Hun svarer på, hvorfor en voldsudøver slår sin kæreste og hvilke spørgsmål, du som rådgiver kan stille.