Samtalen med voldsudøveren

Samtalen med en mulig voldsudøver skal foregå nænsomt og i den unges tempo. Og husk, at du godt kan tage afstand fra volden uden at tage afstand fra den unge.

Ligesom det gælder samtalen med den unge voldsramte er der heller ikke en egentlig manual for, hvordan samtalen med en ung voldsudøver skal håndteres. En samtale er altid individuel, og det er vigtigt at være meget opmærksom på, hvad den unge giver udtryk for.
Herunder kan du finde råd og vejledning til, hvordan du kan gribe samtalen an.

 

Der er altid en intention bag volden

Først og fremmest kan det være en god idé at sørge for de ydre rammer: En samtale med den unge i enerum er et godt udgangspunkt for, at den unge ikke føler sig presset eller under anklage.
Husk på, at der altid ligger en intention bag volden. Når et menneske er voldeligt er det ofte, fordi det ikke kan finde ud af at handle anderledes i situationen. Volden bliver en måde at udtrykke svære følelser på, for eksempel vrede, frustration, sorg og desperation.

 

Tal klart og direkte. Uklare og famlende formuleringer skaber utryghed.

 

Lyt til den unge

Tag afstand fra volden, men ikke fra den unge.
Det kan du for eksempel gøre ved at lytte til, hvordan situationerne omkring volden opleves af den unge, og ved at rumme hans eller hendes følelser. Du kan give udtryk for, at du godt kan forstå den vrede eller frustration, den unge føler, men at vold ikke er en løsning. Husk på, at der er stor forskel på at anerkende og godkende en bestemt opførsel.
Volden er altid den udøvendes ansvar. For volden kan måske forklares – men den kan aldrig forsvares.

 

Tre råd til samtalen med voldsudøveren

Fokuser på intentionen bag volden
Adskil handlingen fra den unge: det er volden, der er problemet, ikke den unge.
Husk opfølgning. Der er hjælp at hente, men det er vigtigt at følge op.

- Christina Passarge, psykolog, Dialog Mod Vold

 

Hvordan påvirker volden udøveren?

Nogle voldsudøvere er meget fokuserede på, at “hvis bare min kæreste ikke var så provokerende, så ville det heller ikke ende sådan”. Igen er det nødvendigt at kunne rumme den unges følelse af for eksempel vrede eller frustration – ikke hans eller hendes handlinger.
Når den unge føler sig mødt og anerkendt, vil der også kunne opstå en mulighed for at tale om, hvordan volden påvirker voldsudøveren, og at det heller ikke for ham eller hende er en ønskværdig måde at reagere på. Det er langt de færreste, der ønsker at slå eller på anden måde skade dem, de holder af.
Når du fornemmer, at den unge føler sig mødt og forstået, kan du spørge ind til værdier: Hvad mener du er en god kæreste, og hvad skal der til for at blive det?

 

Spil med åbne kort

Tal kun med den unge om det, du ved og spil med åbne kort. Har du for eksempel oplevet en ung blive meget vred og råbe af sin kæreste, kan du nævne dette og helt konkret spørge ind til, om han eller hun i lignende situationer har oplevet at komme til at gøre noget, som vedkommende efterfølgende fortryder.
Du kan også forholde dig generelt til problemet og fortælle, at du af erfaring ved, at nogle folk med et voldsomt temperament kan komme til at gøre ting, de efterfølgende fortryder.

 

Vær åben omkring, hvorfor du spørger

  • “Jeg spørger, fordi jeg kan henvise dig til hjælp”.
  • “Jeg spørger, fordi det måske kunne hjælpe dig at tale med nogen”.

 

Vær bevidst om, at hvad du ikke selv har været vidne til, har du ingen garantier for. Pas derfor særdeles godt på ikke at anklage en ung for vold. Tal i stedet med den unge om, hvordan han eller hun oplever sit kæresteforhold.

 

Hjælp til voldsudøveren

Unge udøvere af kærestevold mellem 14-18 år kan få hjælp gennem Dialog Mod Vold’s samtalelinje ’Voldsom Kærlighed’, der tilbyder op til 4 gratis, anonyme samtaler med en psykolog – over telefonen eller ansigt til ansigt.
Telefonnummer 40 10 10 55, tirsdage kl. 13-17.
Hvis den unge er over 18 år, kan han eller hun kontakte Dialog Mod Vold og få en uforpligtende snak eller aftale tid til en forsamtale.
Telefonnummer 35 30 17 17.