Om

Bikubenfonden har givet en bevilling på 1 million kroner til Danner til indsamling af forskningsbaseret viden om kærestevold blandt unge.

  • Hvad gør volden ved de unge, og hvad der skal til for, at voldsudsatte unge oplever, at de får den nødvendige rådgivning og støtte? 
  • Hvordan adskiller de unges historier sig fra voksne historier om voldelige parforhold? Hvor ses lighederne?
  • Hvad fastfolder de unge i forholdet, og hvad skaber mulighed for forandring?
  • Og ikke mindst: Hvordan ønsker de unge selv at blive hjulpet videre til et liv uden vold?

Den nye viden formidles på videnomkærestevold.dk og sitet skal styrke faglighed, viden og kompetencer hos professionelle og frivillige rådgivere, som er i kontakt med unge.

Den viden og fakta som videnomkærestevold.dk formilder, er, hvis intet andet er anført, fra Inger Glavind Bos bog ”Det sker ikke for mig” og fra Danners Videncenter og Danners Krisecenter.
Citater fra voldsudsatte piger er fra “Det sker ikke for mig”.